ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

ཧྥ་རན་སིས་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཡུལ་ནང་འཛུལ་པར་བཀག་འགོག་བྱས་འདུག


ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ཆེད་ཧྥ་རན་སི་ནང་འཛུལ་མཁན་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་འགྲུལ་པ་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུ་དང་ དེ་བཞིན་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་ཁྱབ་གདལ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེར་དམིགས་ནས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཁོངས་སུ་མི་ལྔའམ་དེ་ལས་མང་བ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཀག་འགོག་དང་ཟ་ཁང་ཁག་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོདདགུ་པའི་ཐོག་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་པ་སོགས་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།


XS
SM
MD
LG