ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ཉི་ཧོང་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་པེ་ཅིང་གི་རྩེད་འགྲན་ལ་མི་ཞུགས་རྒྱུའི་ནན་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཉི་ཧོང་དུ་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་རྒྱ་རི་པདྨ་རྒྱལ་པོས་པེ་ཅིང་ལ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་དགུན་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་གྱི་སྒོ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་སོགས་ཉི་ཧོང་གི་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱེད་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ནན་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG