ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

རྒྱ་མི་དང་འབྲུག་པའི་ཚོགས་འདུའི་རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེས་འབྲུག་ལ་ཕེབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །བོད་འབྲུག་ས་མཚམས་རྩོད་རྙོག་སེལ་རྒྱུར་རྒྱ་མི་དང་འབྲུག་གཉིས་དབར་གསང་བའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་འབྲུག་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ནས་འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་དབར་ལ་ཚོང་དང་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་འབྲེལ་ལམ་གོང་ཐོར་བཏང་རྒྱུའི་སྐོར་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG