ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

ཁམས་སོག་རྫོང་གི་བོད་པ་ལྔ་འཛིན་བཟུང་།


ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་བདེ་འཇགས་ཉེན་རྟོག་པས་དམ་དྲག་ཆེན་པོའི་འོག་ཏུ་མནན་ཡོད་པའི་ཁམས་སོག་རྫོང་། ཁྲི་རྡོ་ཡུལ་ཚོའི་བོད་པ་སྐྱ་སེར་ལྔ་ལ་བོད་རང་དབང་གི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་པར་རིས་སོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཚུན་བསྐུར་རེས་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུག་འོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེས་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ལ་ཁ་པར་ཐོག་ཏུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གཤམ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG