ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

འབར་མའི་ཕ་མ་མང་པོས་བུ་ཕྲུག་ལ་འབྲེལ་བ་གཅོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འབར་མའི་དམག་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་དགྲ་ལན་སློག་རྒྱུ་དེར་སྐྲག་ནས་ཕ་མ་མང་དག་ཅིག་གིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཁག་ཏུ་ཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་གཅོད་པའམ། ཡང་ན་ཕ་མ་ཚོས་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཕོད་ཀྱི་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG