ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལྡི་ལི་གསར་པར་མཇུག་བསྒྲིལ།


བོད་དོན་ལ་མང་ཚོགས་ནས་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་ཆེད་བོད་མི་མང་ སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་རྒྱ་ གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་མཇུག་བསྒྲིལ་བའི་སྐོར། འདི་གའི་གནས་ཚུལ་ མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ལྡི་ལི་ནས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཡིན།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG