ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཆོད་ཁག་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཐུན་མོང་དང་། འཛམ་གླིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་མི་མང་དཀྱུས་མ་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་པར་གོ་ལའི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་མཉམ་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བགྲངས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥་ལོར་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སི་ལ་ཚོགས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་གྲོས་ཆོད་ཁག་དངོས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG