ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

བཞི་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཙམ་ཞུགས་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཁོན་ཌ་ལི་ས་རཱ་ཡེ་སི་ཡིས་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་གྱོང་མཁྲེགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་པས་ཨ་རི་དང་ཨ་གླིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG