ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

བོད་ནང་གི་ལོ་སར་དགོང་ཚོཊ་ཁག་ལ་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་ལྟ་སྟངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལྕགས་གླང་གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་དུས་སུ་ལྷ་ས་དང་ཁམས། མཚོ་སྔོན་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ལོ་སར་དགོངས་ཚོགས་ཁག་ལ་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཁག་ཅིག་གིས་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ནས་རང་རང་གི་ཉམས་མྱོང་རྣམས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG