ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་དེ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད།


ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁག་ལ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་དེ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་དེང་སང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འཁྲིད་པའི་ཚོཌ་ཚུང་ཞིག་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁག་ལྔའི་ནང་ཆེད་ཕེབས་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར། ཁོང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་གནང་སྐབས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་ཚོས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་དེ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG