ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་ཐད་གྲོས་ཆོད་གསར་པ།


དེ་རིང་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ལ་གྲོས་ཆོད་གསར་པ་ཞིག་གཞག་རྒྱུའི་ཐད་ལ་གྲོས་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་ཞིག་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་གསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་གནད་དོན་དེར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིགཀྱང་་སྤེལ་འདུག་པའི་སྐོར། གཤམ་ལ་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG