ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གོང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས།


Filip Kaczmarek
Filip Kaczmarek
གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༥༥་བ་འཐོན་ལ་ཉེ་ཞིང་། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ས་ཁུངས་ཁག་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཀྱང་། བལ་ཡུལ་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུལ་གང་ཡང་སྤེལ་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG