ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

གནམ་གཤིས་ཐད་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །ས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་གནད་དོན་ཐད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སློབ་སྟོན་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཐད་གནད་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་མཁན་ཚན་རིག་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་མིང་གྲགས་ཅན་མྷེ་ཁྷེལ་ ཨེ་ཕེན་ཧཱི་མིར་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG