ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

འཇིག་རྟེན་ཁམས་དང་ང་ཚོའི་མ་འོངས། ཨཱེམེ་རྫོན་ནགས་ཚལ་དང་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནམ་གཤིས་གཉིས་དབར་འབྲེལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གནམ་གཤིས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ཡོད་ཨཱེ་མེ་རྫོང་ནགས་སེབ་མངའ་ཁུལ་གྱི་གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་དང་། བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནམ་གཤིས་གཉིས་དབར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད་། བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཚ་དྲོད་དང་། ཆར་ཆུ་བབས་རྒྱུན་ལ་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་བྱས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG