ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཞིན་ཅང་གི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཚད་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སུ་དམའ་ཤོས་བྱུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་དང་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་༢༠༡༧་ལོ་དང་༢༠༡༩་ལོར་ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་དང་ཁཱ་ཛག་སོགས་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ཚོ་གནས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་༤༨་ལྷག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག འདི་ནི་འདས་པའི་ལོ་༧༡་གྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཚད་དམའ་ཤོས་ཡིན་ཞིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG