ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འབྲི་རུའི་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་དང་བོད་མི་༡༠༠༠་ཙམ་གྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ།


བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁོངས་སུ་བོད་མིའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བྱ་ཡུལ་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་ད་ལྟ་བོད་མི་ཆིག་སྟོང་ཙམ་གྱིས་ཟད་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་དེའི་ཐད་ལ་ས་གནས་དེར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཞིག་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཁ་པར་ཐོག་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG