ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དང་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་། ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་ལམ་ཁང་གཉིས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དང་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པ་ཞེས་པའི་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཞིང་། དེའི་ཐོག་རྒྱ་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་ཐེན་པཱོ་ཡིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རྒྱལ་ཞི་མོལ་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་ཉན་བྱས་མ་མྱོང་ལ། བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་གི་མེད་པའི་སྐོར་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།

XS
SM
MD
LG