ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

རྒྱ་ནག་གིས་སྒྲུང་ཡག་ག་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཏུ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྒྲུང་ཡག་པོ་ཞིག་བཤད་ཐབས་བྱ་དགོས་ཞེས་བསྐྱར་དུ་ནན་བརྗོད་བྱས་པར་མ་ཟད། ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བ་དང་དགའ་འོས་པ། གུས་བཀུར་བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐབས་བྱ་དགོས་ཞེས་ནན་བརྗོད་བྱས་

XS
SM
MD
LG