ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

བཞུགས་སྒར་དུ་ཚེས་གསུམ་ཉིན་བསང་གསོལ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།


བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གནས་ཡུལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་དར་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་ཆེད་དུ་ལོ་གསར་ཚེས་གསུམ་ཉིན་མོ་བོད་གཞུང་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་བསང་གསོལ་ཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་མིག་དམར་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG