ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བྷེ་ལ་ཀོ་ཕིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་མཐོང་ཐོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་ལེ་ཚན་ལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད་པའི་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་བྷེ་ལ་ཀོ་ཕིའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་མི་འབོར། བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་རྒྱ་གར་ནས་བྱང་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་སོགས་ལ་གནས་སྤོར་བྱས་ནས་གཞིས་ཆགས་རྒྱུན་གནས་དང་སྲ་བརྟན་ཐུབ་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་རང་གི་མཐོང་ཐོས་ཁག་ཅིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG