ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་སོག་ཡུལ།


བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་སོག་པའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་ལན་བྷ་ཌོར་བ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ་དེའི་ཐོག་ཏུ་ཁོར་ཡུག་དང་རྩོད་རྙོག་འདུམ་འགྲིག་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད་གནང་འདུག་ཅིང་། ལྷན་ཚོགས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་ཌི་དང་ཉི་འོང་གི་སྲིད་བློན་ཨ་བྷི་གཉིས་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་པར་མ་ཟད། ད་ལམ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG