ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་འོས་མི་གཏན་ཁེལ་བྱ་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་ཨ་མི་རི་ཀའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་ཇཱོ་བྷ་ཌན་དངོས་སུ་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དེའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་གཏན་ཁེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ཚེས་༡༧་ནས་དྲྭ་བརྙན་བརྒྱུད་དེ་ཉིན་བཞི་ལ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG