ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕྱིར་ལོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་སྲིད་དོན་ཚོགས་པས་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་འདི་ལོའི་སྲིད་འཛིན་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་ཀྱི་འོས་ཤོག་ཁག་ཅིག་སྦྲག་ཐོག་ཏུ་བསྐུར་ནས་འོས་འདེམས་བྱ་དགོས་པ་འགོག་ཐབས་སུ་ཡིག་ཟམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་གཅོག་གི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG