ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༡༢/༠༩

ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་ཐོངས་མཆན་ཞུ་ཕྱོགས་སོགས་ལ་སྲི་ཞུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་གྱི་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་ཐོངས་མཆན་ཞུ་བར་ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་མཁན་བོད་པ་མང་དག་ཅིག་ལ་སྲི་ཞུའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG