ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཐེ་ཝན་དུ་བོད་རང་དབང་གི་རྐང་འཁོར་སྐོར་སྐྱོད་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་དང་དམ་དྲག་གི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར། དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་ལ་དམག་གིས་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཆེད་དུ་ཐེ་ཝན་ལ་རྐང་འཁོར་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་ལོ་སྔོན་དང་མི་འདྲ་བར་ལས་འགུལ་དེར་ཉམས་ཞུགས་བྱེད་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG