ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་གནད་འགག་ཆེ་བའི་དྲྭ་ལམ་དུ་གསང་ཉུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་དྲྭ་ལམ་ཁག་ཏུ་གསང་ཉུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་སྔ་མོ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་དོགས་པ་ཡོད་པའི་དྲྭ་ཇག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གནད་འགག་ཆེ་བའི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་དྲྭ་ལམ་ཁག་ལ་སྔོན་ཆད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ལས་ཀྱང་གཏོར་བརླག་འཚབ་ཆེན་དང་གསང་ཉུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG