ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༢

བལ་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་ཁྱབ་པའི་ངོ་བོ་འགྱུར་བའི་ནད་དུག་འགོག་ཐབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་བལ་ཡུལ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་སྟེ་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་འཕྲོད་བཞིན་ཡོད་པའི་དུས་འདིར་རྒྱ་གར་དུ་ངོ་བོ་འགྱུར་བའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཅིག་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བལ་ཡུལ་ལ་ཁྱབ་སྲིད་པ་འགོག་ཐབས་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG