ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་འཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་རྩིས་མེད།


Karma Samdrup (File)
Karma Samdrup (File)

བོད་ཀྱི་འཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དང་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལ་ཤིན་ཅང་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་བང་གསོ་སྔོག་འདོན་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔ་ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཆད་བཏང་ཡོད་པ་དང༌། ད་ལྟ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཀྱང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཞུ་གཏུག་དེ་རྩིས་མེད་བཏང་མོད། འོན་ཀྱང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་རྩིས་མེད་གཏོང་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་འགྲེལ་བཤད་གང་ཡང་བརྒྱབ་མེད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG