ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དང་འཛམ་གླིང་ལ་བཟའ་བཅའི་དཀའ་ངལ།


༄༅།། ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེར་ཕྱིན་པའི་འཇིགས་སྣང་གིས་མི་མང་པོས་བཟའ་བཅའ་ཕོན་ཆེན་ཉོས་ཏེ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་འབྲུ་རིགས་ཕྱིར་ཚོང་བཀག་འགོག་བྱས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་ལ་བཟའ་བཅའ་མི་ལྡེང་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་ཅེས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་འབྲུ་ལས་དོན་ཁང་དང་བཟའ་བཅའི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG