ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༢

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༣༠ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་ཞིང་འབྲོག་མི་དམངས་ས་ཡ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་བཅུག་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG