ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༢

པོ་ཌི་ལན་ཌིར་དྲག་དཔུང་བཏང་སྟེ་ངོ་རྒོལ་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ།


༄༅།། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་པོ་ཊི་ལན་ཌི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཉེན་རྟོག་པར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་དྲག་དཔུང་བཏང་སྟེ་ངོ་རྒོལ་ཞོད་འཇོགས་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་དེ་བརྒལ་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་གཟའ་མཇུག་དེར་སི་ཨེ་ཊལ་དང་ཨོཀ་ལན་ཌི། ལོ་སི་ཨན་ཇཱི་ལི་སི་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་སུ་སླར་ཡང་ངོ་རྒོལ་བྱུང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG