ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་དབུས་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་དགོས་པའི་བསམ་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG