ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

ལྡི་ལིར་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་པ།


རྒྱ་གར་དུ་བོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོག་བཞིན་པ་རེད། ཚོགས་པ་དེས་འདི་ལོ་ནས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་༢༠ལྷག་ལ་སློབ་ཡོན་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་སོགས་བྱས་ཏེ་དེ་སྔའི་སློབ་ཡོན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ལ་ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ཞིག
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG