ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ལགས་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་རེད་འདུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ལུས་རྩལ་པ་གྲགས་ཅན་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ལགས་ད་ལོའི་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཀྲོག་ཁིའོ་འཚོགས་རྒྱུའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་དེའི་སྔོན་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ནང་ཐེངས་གཉིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ་གཟེངས་རྟགས་ཀྱང་ཐོབ་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG