ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

རྒྱ་ནག་གིས་ཧང་གྷ་རིར་སློབ་ཆེན་ལན་ཡག་འཛུགས་འཆར།


༄༅།། དེ་སྔའི་ཨུ་རུ་སུ་དམར་ཤོག་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་ནས་རང་བཙན་ཐོབ་པའི་ཤར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཧང་གྷ་རིར་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་ཆེན་ཞིག་གི་ཡན་ལག་འཛུགས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དེས་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་རྒྱུའི་བློ་འཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གིས་ཧང་གྷ་རིར་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་བུ་ལོན་བསྐྱིས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་བུ་ལོན་འོག་ནས་ཐར་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་སྲིད་པའི་བློ་འཚབ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG