ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

རྒྱ་ནག་གི་ལས་བྱེད་གཅིག་ལ་མཐོང་མཆན་ཐོབ་རྒྱུར་ལྐོག་ཇུས་བྱས་པར་ནག་འཛུགས་བྱས་འདུག


ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གཅིག་གིས་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་གཅིག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་ཡོང་རྒྱུར་མཐོང་མཆན་ཐོབ་རྒྱུའི་ལྐོག་ཇུས་ནང་ཆ་ཤས་བླང་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་འདུག་པ་དང་། ནིའུ་ཡོག་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་དེས་རྒྱ་ནག་གི་ལས་བྱེད་ཨ་རིའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་མཐོང་མཆན་ཐོབ་རྒྱུའི་ལྐོག་ཇུས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཡོད་པའི་བཅད་ཁྲ་བཏང་འདུག་སྐོར། ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།


XS
SM
MD
LG