ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་སྐད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རུ་སུས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཨུ་རུ་སུར་ཚོང་འབྲེལ་བཅད་ནས་ཉེས་ཆད་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གིས་ཨུ་རུ་སུར་མུ་མཐུད་དུ་ཚོང་འབྲེལ་འཛུགས་དགོས་མིན་ཐད་ཚོད་དཔག་མ་ཐུབ་པར་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG