ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

བོད་པ་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་ཚོ་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་མི་ཆོག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ཕྱོགས་སུ་བོད་པ་ལས་བྱེད་པ་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཚོ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་གྱི་སྤུན་མཆེད་ཡོད་མཁན་ཚོར་དོགས་ཟོན་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG