ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

བོད་ནང་གི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནང་གི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་དོན་དངོས་སུ་བོད་ནང་གི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་མེད། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས་དེ་དག་གིས་བོད་པ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཙམ་འབྱུང་གི་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་བོད་ནང་གི་བོད་པ་མིང་དངོས་སུ་བརྗོད་འདོད་མེད་པ་ཞིག་ལ་ཁ་བརྡ་བྱས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG