ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ལ་བཏང་ཡོད་པ།


བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་རྒྱ་མོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ར་བའི་ནང་བཏང་ཡོད་པ་ནས་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ་བརྗོད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG