ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

ཨ་རི་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་འབྲེལ་བར་རྒྱ་ནག་གིས་ཉེན་བརྡ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ཝན་ལ་ཉིན་གསུམ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གིས་དེ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོས་ཨ་མི་རི་ཀས་མེ་ལ་རྩེད་མོ་རྩེ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་ཐེ་ཝན་ལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG