ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་ཚོགས་འདུར་མོ་དྷི་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྷར་ཛིལ་དང་ལྷོ་ཨ་ཧྥི་རི་ཀ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོནས་བྱས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཇཱེ་ཤཱན་ཀཱར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མཱལ་དྷིབ་དང་སིངྒ་ལ་གཉིས་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཏེ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG