ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

གསེར་རྟ་རྫོང་ཁ་པར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་བཅད་པ།


ཕྱི་༡༠་ཚེས་༡༧་ཉིན་བོད་ཀྱི་ཁམས་དཀར་མཛེས་བོད་རིང་རང་སྐྱོང་ཁུལ། གསེར་རྟ་རྫོང་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་པ་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོགས་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ནས་བཟུང་། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ཁུལ་དེ་ནས་ཕྱི་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་པའི་ཁ་པར་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་བཀག་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་དེར་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG