ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༩/༢༩

ཨ་རིའི་དམ་དྲག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་མཁའ་ལམ་ལས་ཁང་ཁག་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོ་རྒོལ་ཡོད་ཅེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཨ་མི་རི་ཀའི་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་མཁའ་ལམ་ལས་ཁང་ཁག་ལ་ཕྱི་ཟླ་༥་པའི་ཚེས་༢༧་མི་འགྱངས་པར་སོ་སོའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཚང་མ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཞེས་དགོས་འདུན་བཏོན་པར་རྒྱ་ནག་གིས་ལན་འདེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG