ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཧོང་ཀོང་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འདྲ་མཉམ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བསྒྲགས། འོན་ཀྱང་དེང་སྐབས་སྔོན་ལྟར་མིན་པར་ཧོང་ཀོང་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའང་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG