ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

རྒྱ་ནག་གིས་འཇིའུ་མི་རིགས་ལ་དམ་དྲག་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་འགོག་ཐབས་དང་རྒྱལ་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལ་དམ་དྲག་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ཁག་གི་རྒྱོངས་ཤིང་དང་ལྷ་སྐུ་སོགས་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG