ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༢

རྒྱ་ནག་ལ་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད།


༄༅། ལོ་འདིར་རྒྱ་ནག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྒུད། དེ་བཞིན་ཡུཀ་རེན་གྱི་དམག་འཁྲུག་ལ་འཛིན་པའི་ལངས་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གིས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG