ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཉེ་དུས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལྟ་རྟོག་འོག་ཏུ་བསྐྱོད་དེ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། བོད་ནང་གི་བོད་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་དང་དམར་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་དད་གུས་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་གཞུང་གིས་བརྗོད་པ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG