ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་༡༡་པ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་མེད་པ།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་མི་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༩་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་༡༡་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གང་དུ་ཡོད་མེད་རྩད་ཞིབ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཐོག་ཏུ་སློབ་གྲྭར་འགྲིམས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ཙམ་ལས་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་འདོད་བློ་ཁེངས་པའི་ལན་འདེབས་ཤིག་བྱས་མེད་པའི་སྐོར། སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ཎི་ཝྭར་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་སུ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG