ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༦/༡༤

ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ལ་ནད་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཐོན་ནས་སྒོ་རྒྱ་བསྡམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁ་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། པེ་ཅིང་གི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་དང་སྤྱི་གསར་དུས་ཆེན་གཉིས་སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་གནས་ཤིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པའི་ནད་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཐོན་ཏེ་རྒྱ་ནག་དབུས་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་མི་རྣམས་ལ་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པའི་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG